Erdei szalonka monitoring a Budai-hegységben IV.

A Tündérmadár Szalonkavadász és Kutató Egylet 2012-ben már a negyedik alkalommal vágott bele a Budai-hegységben végzett tavaszi erdei szalonka monitoringba. A megelőző évek gyakorlata szerint március 1-jén megkezdve, április 10-ével bezáróan folytak a megfigyelések hajnalban és este három megfigyelőhelyen.

Az elmúlt évekkel szemben most végre 2012. február elejének az időjárása alapján okkal remélhettük, hogy március elejére, tán már elsejére is megérkeznek az első tündérmadarak hazánkba. Azonban február végére kemény fagyokkal visszatért a tél, aztán a rövidke enyhülés után gyakorlatilag március 10-éig ismét zord időszak következett. Így nem csoda, hogy az első madarak 9-éig várattak magukra, amikor hajnalban két megfigyelőhelyen is sikerült látni egy-egy szalonkát. Ennek a késlekedésben nyilván a terület kitettsége is szerepet játszott, mert alig egy-két kilométerre a déli fekvésű területrészeken már napokkal korábban észlelték az elsőket, és azóta szinte folyamatosan láttak madarakat. Ezután viszont gyorsan nőtt az észlelések száma és a 6., illetve a 7. triádban 59 és 60 értékkel minden eddiginél magasabb lett az észlelések száma. Azonban amilyen iramban nőtt, utána ugyanolyan iramban csökkent is a húzáskori mozgás, és 8. triádban már csak 27 észlelés volt. Ezután következett egy kisebb csúcs, majd az újabb visszaesés után a megfigyelés-sorozat végén ismét felszálló ágban voltak az észlelések, még az utolsó nap is 7 szalonkát sikerült megfigyelni. Érdemes lett volna folytatni a megfigyeléseket április 10-e után is, mert a szalonkák még jelentős számban itt voltak.

Erdei szalonka monitoring a Budai-hegységben III.

A Tündérmadár Szalonkavadász és Kutató Egylet 2011-ben (az előző évekhez hasonlóan) folytatta a Budai-hegységben végzett tavaszi erdei szalonka megfigyeléseket. A korábbi tapasztalatokról már beszámoltunk a Nimródban (2010/3. és a 2011/4. számban), most pedig az idei év eredményeit és tapasztalatait tárjuk az olvasók elé.
A korábbi két év gyakorlatának megfelelően március 1-je és április 10-e között minden hajnali és esti húzáson a Budakeszi és Adyliget között lévő Julianna-major környéki három megfigyelőhelyen terveztünk megfigyeléseket végezni. Sajnos a megelőző két esztendőhöz hasonlóan a célkitűzésünk most sem teljesült maradéktalanul, hiszen a maximálisan lehetséges 246 megfigyelési alkalom helyett csak 161-ről rendelkezünk adattal.
Az első észlelésre egészen március 7-éig kellett várnunk, ami az előző két évhez képest (2009-ben március 1-jén, 2010-ben pedig március 3-án) meglehetősen késői időpontnak tekinthető. Március közepéig csak nagyon kevés észlelés történt, ezt követően azonban a csúcspont egy héten belül elérkezett. Legalábbis 21-én kiugróan magas volt a megfigyelt szalonkák száma. Ezt viszont nagymértékű visszaesés követte, de április első néhány napjáig rendszeres észlelések történtek, míg végül az előző évekhez hasonlóan április 5-e után „elfogytak” a madarak.

Erdei szalonka monitoring a Budai-hegységben II.

A Tündérmadár Szalonkavadász és Kutató Egylet 2010-ben a tavalyi évhez hasonlóan (lásd Nimród 2010. március), a Pilisi Parkerdőgazdaság Zrt. Budapesti és Budakeszi Erdészetének területén, a Julianna-majort övező erdőterületen végezte a megfigyeléseit 2010. március 1-je és április 10-e között. A megfigyeléssorozat elején az időjárási helyzet annyiban tért el az egy évvel korábbitól, hogy már nem volt hótakaró a területen.
Az első észlelés (1. ábra) március 3-án hajnalban történt, amikoris egy néma cvikk örvendeztette meg az egyik megfigyelőt. Ezt követően egy héten keresztül minden nap sikerült szalonkát megfigyelni, azonban rendszerint csak egy-egy példányt. Ezután viszont egy hosszabb szünet következett. 10-étől négy napon át egyáltalán nem észleltünk szalonkát, 14-én este (akkor egy standról láttak két egyes madarat), aztán 18-án hajnalig ismét „elkerültek” minket a madarak. A korábbi években ebben az időszakban már rendszeressé váltak a szalonkaészlelések. Így például tavaly március 1-jén volt az első észlelés, ami után 5-éig egy kisebb szünet állt be, azonban 6-ától folyamatosan sikeres megfigyeléseink voltak 18-áig.

Erdei szalonka monitoring a Budai-hegységben

2009. tavaszán az Országos Magyar Vadász Kamara és a Szent István Egyetem szervezésében történő országos erdei szalonka monitoringgal párhuzamosan a Tündérmadár Szalonkavadász és Kutató Egylet egy kis területre kiterjedő megfigyeléssorozatba kezdett. Bár az Egylet tagjai részt vettek az országos monitoring végrehajtásában is, felmerült a kérdés, hogy egy szűk mintaterületen, de napi kétszeri megfigyeléssel zajló felmérés mennyiben egészítheti ki a majdnem az egész ország területére kiterjedő, azonban hetenként és megfigyelőpontonként csak egy adatfelvétellel kivitelezett szalonkaszámlálást.