A TÜNDÉRMADÁR Egylet tagjai hivatásos és sportvadászok, erdészek, a tavaszi szalonkázás elkötelezett hívei. Március elején áhítattal várjuk a kikeletet és a tavaszhozó drága madarunk érkezését. Kíváncsian lessük, igyekszünk minél többet megtudni róla. Megfigyeléseinkről feljegyzéseket készítünk, és erre bíztatunk másokat is.


Már az Egylet hivatalos megalapítása előtt is végeztünk közös megfigyeléseket, sőt mi voltunk az elsők, akik már 2008. év elején fölhívtuk a figyelmet arra, hogy országos szalonka-monitoringot kellene végezni (lásd a Felhívást). Amellett, hogy tavaszonként megfigyelés-sorozatot (lásd az adatfelvételi lapot) végzünk, hazai (Nyugat-Magyarországi Egyetem) és külföldi (University of Oxford) oktatási intézmények vizsgálataihoz gyűjtöttünk szárnyakat.


Kapcsolatban állunk magyarországi és európai kutatókkal, szervezetekkel, többek között a Woodcock and Snipe Specialist Grouppal is, ami az éves hírlevelében már második alkalommal számol be az Egylet tavaszi szalonka-monitoringjának eredményeiről. Ezek a beszámolók a Nimródban is megjelennek. Lelkes szalonkázók biztosítanak minket eszmei támogatásukról, és az ország távoli pontjairól is kapunk monitoringos táblázatokat. Ezúttal is köszönjük ezeknek az áldozatkész embereknek a segítségét.


Feltett szándékunk folytatni a megkezdett megfigyeléseket, illetve a tevékenységünket kiegészíteni gyűrűzéssel.

Áprily Lajos
Szalonka-les


Bükkcserje közt piros virágu mart,
a mentén kékes esti köd lebeg.
Hol barna bükkök némán ködlenek,
álmos holló a szálerdőbe tart.


A mogyorófa-barka megremeg:
futó fuvallat, izgatott, zavart,
felborzolja az álmodó avart
s szitálva indul könnyű permeteg.


Hat óra. Kürtszót küld egy messzi gyár.
A rigó füttye halkul, egyre jobban.
Rejtett madár most édes nászra vár.


Fegyver feszül az izgatott marokban …
Most. Jönnek … Boldog, büszke mátkapár.
S forró szívükre gyilkos puska robban.

KAPCSOLAT

TÜNDÉRMADÁR Szalonkavadász és Kutató Egylet

telefon: +36 20 360 14 60
e-mail: orhalmics@gmail.com

székhelyünk: 8085 Vértesboglár Petőfi u. 42.
adószámunk: 18004126-1-07
bankszámlánk: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.16200120-18531589 

Áprily Lajos
Fegyvertelen vadász dalaVölgyek felett hangos torokkal
üzenhet a vadásztülök.
Békét kötök az állatokkal, 
az erdővel kibékülök.


Rejtőzve már többé nem állok
zsákmánnyal csábító lesen.
Márciusi szalonka-párok
suhanjanak szerelmesen.


Jöhet a bükkös karcsu vadja,
a lenge-lányos őz-alak,
nem puska-dörrenés fogadja,
csak egy szelíd „nem bántalak”.


Völgyben, vadonban, rónaságon
a békesség bolyong velem.
Csak egy öröm van a világon
s ez az öröm fegyvertelen.


S a régi őz, ki annyi vérrel
pirosított havat, mohát,
s reám nézett rémült szemével,
a régi őz is megbocsát.